Dostępne sondy:  Closed Polls:
 
Co zmieniło się po objęciu władzy w Śląsku przez Ludkowskiego?
Sytuacja w klubie unormowała się
Jest lepiej niż było
Nie ma różnicy
Sytuacja robi się coraz gorsza