Dostępne sondy:  Closed Polls:
 
Z czego cieszyłbyś się bardziej?
z awansu Śląska do pucharów
 [tally] 78%
ze spadku Zagłębia Lubin
 [tally] 22%
Wyniki: 2698 Archiwum