Dostępne sondy:  Closed Polls:
 
Słabsza gra w ostanich meczach to:
Wypadek przy pracy
Reakcja na zamieszanie organizacyjne
Wynik nietrafionego składu
Efekt źle przepracowanej zimy
Jaka słabsza gra?????